MBKT

Hvorfor MBKT?

MBKT står for Mindfulness-baseret kognitiv terapi og er et 8-ugers videnskabeligt program udviklet i England i 1990’erne til personer med tilbagevendende depressioner.

Effekterne er blandt andet færre symptomer på stress, angst og depression, mere glæde og mere energi. Nyeste forskning viser desuden, at MBKT forebygger depression lige så godt som medicin.

Hvad er MBKT?

Programmet er struktureret omkring og følger et fastlagt curriculum, som starter med at hjælpe dig til at genfinde kontakten til din egen krop igennem bl.a. kropsskanningsøvelser, som er en opmærksomhedsmeditation med særlig fokus på kroppen. Derefter vil du blive introduceret til åndedrætsmeditationer, som i starten vil være rettet mod at opbygge din koncentration og følelse af stabilitet.

I de følgende uger vil du øve diverse yogastrækøvelser, som yderligere hjælper dig til at rette opmærksomheden til kroppen og (gen)finde en fortrolighed og tillid til denne.

Undervejs i forløbet vil meditationerne blive udbygget, så du også retter din opmærksomhed til dine tanker og den ydre verden omkring dig, hvilket kan give dig gradvis større indsigt i egne reaktioner og mønstre.

Du vil især komme til at arbejde med at undersøge dine vanskelige og plagsomme (negative) tankemønstre, så du lærer at genkende og tolerere disse, og igennem denne proces kan erkende, når dysfunktionelle tankemønstre aktiveres, hvilket kan hjælpe til at forebygge gentagen depression.

Alle øvelser og meditationer vil bygge på og hjælpe dig med at etablere en venlig holdning til dig selv.

Programmet foregår på et hold med andre deltagere, fordi erfaringen viser, at når man øver sig sammen med andre, øger det motivationen og disciplinen. Holdet understøtter samtidig følelsen af forbundethed og fællesskab, idet læreren med sin særlige tilstedeværelse vil sørge for at skabe en tryg ramme, som er med til at udvikle ”compassion” (venlighed).

Man får som deltager mulighed for at dele sine erfaringer undervejs med de andre på holdet, men det er vigtigt at understrege, at MBKT ikke er gruppeterapi.

For at få det forventede udbytte, er det vigtigt, at man som deltager er indstillet på at opretholde en daglig indsats hjemme, hvor man typisk skal påregne at øve sig ca. 1 time om dagen.

Målgruppe

MBKT-programmet henvender sig til dig, der har eller har haft depression, og som ønsker at forebygge tilbagefald af depression.

Tid og sted

Kurserne afholdes løbende i Hjørring.

Varighed

Otte ugentlige mødegange.

Kursets opbygning

Gruppen mødes 2,5 timer ugentligt plus én heldag .

Mellem hver undervisningsgang er der hjemmearbejde ca. én time dagligt seks dage om ugen.

Undervisning

Kurset foregår i små grupper, og er en blanding af gruppeundervisning, mindfulness, meditation og yoga.

 

Tjek for Hold eller se om et Individuelt Forløb er bedre for dig

Tid

  • 2,5 times møde med mig om ugen i 8 uger
  • 1 stilhedsdag med øvelser (6 timer)
  • 45 minutter øvelser dagligt
  • 1 Individuel samtale før start

Øvelser

  • Meditation
  • Åndedrætsøvelser
  • Simple Yoga-stræk
  • Dialog
  • Teoretisk viden om stress og mindfulness

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os